Szkoła Podstawowa
im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

Witamy na stronie

Szkoły Podstawowej w PrzybynowieOGŁOSZENIA


Zgodnie z zarządzeniem,  działalność Oddziału przedszkolnego do dnia 22.05.2020 r. została zawieszona.

W celu przygotowania prawidłowej (zgodnie z zaleceniami GIS i wytycznymi MEN) organizacji placówki, proszę osoby zainteresowane usługami przedszkola o wypełnienie z czytelnymi podpisami i przesłanie (skanu)
na e-mail: podstawowa5@gazeta.pl

  do dnia 25.05.2020 r. do godz. 8.30 poniższe dokumenty:

1.     Zgłoszenie chęci uczestnictwa Państwa  dziecka  na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

2.     Załącznik nr 1

3.      Załącznik nr 2

 

Proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa jakie będą obowiązywały na terenie placówki w okresie pandemii COVID -19

O ponowne  uruchomieniu Oddziału przedszkolnego  osoby zainteresowane powiadomimy telefonicznie.

Informacja o wznowieniu działalności zostanie zamieszczona na stronie szkoły.

Procedury

Zgłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 jak założyć i zdjąć maseczkę

Załącznik nr 4 dezynfekcja rąk

Załącznik nr 5 jak skutecznie myć ręce

Załącznik nr 6 jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawiczki

 

 KLAUZULA  INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

 

Tel.: 34 3148 063

 

 


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie ogłasza nabór uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autyzm, wady wzroku i słuchu, niepełnosprawność umysłowa, zespól Aspergera) do klas integracyjnych I - VI.

Nasza szkoła co roku osiąga bardzo wysokie wyniki podczas sprawdzianu szóstoklasisty zarówno, w gminie jak i w całym powiecie oraz kraju.

Naszymi atutami są:

- małe klasy maksymalnie do 15 osób,

- specjalistyczna kadra nauczycielska: surdopedagog, nauczycieli z przygotowaniem do pracy  z uczniami ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagog, tyflopedagog, logopeda),

- bogata infrastruktura: nowocześnie wyposażone klasy, biblioteka, stołówka szkolna serwująca domowe obiady, nowe boisko wielofunkcyjne, dostęp do Internetu.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia w zależności od jego potrzeb. Włączanie wszystkich dzieci w życie klasy i szkoły. Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, oraz imprez klasowych.

Jesteśmy pewni, że Państwa Dzieci znajdą w naszych murach prawdziwie rodzinną atmosferę.

Chętnych do zapoznania się ze szczegółową ofertą Naszej Placówki prosimy o kontakt pod nr tel. 34-3148063, lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły Przybynów ul. Szkolna 2.

Organizacja i funkcjonowanie klasy integracyjnej

w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej

w Przybynowie - prezentacja

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką

Aktualności

szkola


Szkoła Podstawowa w Przybynowie
 ul. Szkolna 2, 42-310 Żarki, tel.: 34 3148 063, e-mail: podstawowa5@gazeta.pl