Szkoła Podstawowa
im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

HISTORIA SZKOŁY

    Szkoła w Przybynowie rozpoczęła swój żywot w 1911 roku. Powstała przed
I wojną światową dzięki staraniom miejscowych sił obywatelskich, tj. księdza
A. Adamka – prawego obywatela-kapłana i L. Utrackiego – miejscowego organisty i byłego prywatnego nauczyciela.
    Pierwszym nauczycielem tej szkoły był pan Zygmunt Karczewski, mężczyzna młody, przystojny, ofiarny. Szkoła mieściła się w przerobionej organistówce, mieścić się tam mogło 50 dzieci. Ławki 4-osobowe, gdzie siedziało po 5 dzieci, stół i krzesło połamane, oto sprzęty pierwszej szkoły. Początki nauki były bardzo trudne. Ludzkość nie rozumiała posyłania dzieci do szkoły, gdyż troski codziennego życia przesłaniały tę potrzebę. Nauka odbywała się od 8 do 14 i od 14 do 16. Rok szkolny rozpoczynał się w listopadzie, a kończył w marcu.
    Tak było do roku 1914, tj. do rozpoczęcia I wojny światowej. Wszystko skutkiem wojny popadło w ruinę. W 1916 roku wznowiono szkołę pod nazwą elementarza. Zajęcia odbywały się początkowo w izbie gospodarczej Józefa Rajczyka, kilka lat później druga szkoła mieściła się u pana J. Okularczyka, którą to przeniesiono do gospodarza Stanisława Kapuściaka. Ważnym wydarzeniem było
w 1927 roku odłączenie Przybynowa od gminy Poraj i przyłączenie do Żarek.
W roku szkolnym 1937/38 przemianowano szkołę na stopień II ze względu na dużą liczbę najmłodszych uczniów (170), co oznaczało potrzebę wynajęcia kolejnej, trzeciej sali lekcyjnej od Zarządu Kasy Stefczyka. Dzieci uczyły się w klasie I, II, III i IV. W kolejnych latach przybyły klasy V i VI. Nauczyciele i uczniowie radzili sobie częściowo z tym problemem, organizując przedstawienia teatralne, z których zebrane fundusze przeznaczano na najważniejsze potrzeby.
    W dniu 1 stycznia 1939 roku urządzono choinkę szkolną pod przewodnictwem nauczyciela pana Władysława Krupy kosztem 64 zł. 20 gr. Dziatwa szkolna odegrała Jasełkę, na której było 415 osób, dzięki czemu zebrano 44 zł. 10 gr.
    Ale był i inny wrzesień. Nie otworzyły się wówczas bramy polskich szkół. Tornistry leżały gdzieś zapomniane. Głucha i bezsilna rozpacz targała sercem każdego Polaka. Rok szkolny rozpoczął się 1 października 1939 roku z powodu wybuch II wojny światowej. Mimo działań wojennych w latach 1939 – 1944 szkoła w Przybynowie była czynna. Używano w niej nawet języka polskiego. Wielkie zawirowania przyniósł rok szkolny 44/45. Rok szkolny nie rozpoczął się wtedy normalnie, a to dlatego, że sale szkolne były zajęte pod kwatery dla ludzi pracujących przy okopach. Od 9 stycznia 1945 roku rozpoczęto naukę w jednej sali. Nauka odbywała się od 8 do 14 codziennie. 15 stycznia 1945 roku nauka została przerwana z powodu zajęcia sal przez wojsko niemieckie. Dzieci uczyły się same w domach i czekały na ponowne uruchomienie szkoły. Miejscowe nauczycielstwo potajemnie udzielało lekcji dzieciom. Po ucieczce Niemców szkoła znów staje otworem dla dzieci 12 lutego. W 1948 roku szkoła znów liczy 7 oddziałów i otrzymuje nazwę Publicznej Szkoły Podstawowej II stopnia. Na jej lokum przeznaczono drewniany barak poniemiecki. W styczniu 1966 roku szkoła przeniosła się do baraku, gdzie odbywała się nauka na dwie zmiany. Dwie sale były na wykończeniu. Nowy budynek, choć drewniany, mieścił trzy sale naukowe, jedną rekreacyjną i sześć pokoi przeznaczonych na mieszkania.
    Okres powojenny to prawdziwy rozkwit przybynowskiej szkoły. Bardzo wyraźnie udzielała się miejscowa ludność, rodzice uczniów, którzy z dużym zapałem współpracowali z nauczycielami. W 1958 roku został zatwierdzony projekt budowy obecnego budynku szkoły. Powołano komitet budowy szkoły: Zamorowski Stefan, Chodak Józef, Dyja Stanisław, Rajczyk Stanisław, Sobasz Henryk, Kapuściak Stanisław, Maślanka Danuta, Michalik Bolesław, Majchrzak Henryk, Maszczyk Władysław.
    Komitet ten ściśle współpracował z Komitetem Rodzicielskim, do którego należały sprawy finansowe. Ostatecznie wielkim wysiłkiem społeczeństwa i ich wsparciem finansowym szkoła została oddana do użytku 20 listopada 1960 roku. Koniec XX wieku i początek XXI to okres wielkich reform w kraju, także na polu edukacyjnym. Czy trafnych – osądzi historia.
    Dzięki staraniom władz lokalnych - Urzędu Miasta i Gminy Żarki - w roku 2011 szkołę w Przybynowie gruntownie odnowiono. Przeprowadzono gruntowny remont elewacji zewnętrznej, dachu, centralnego ogrzewania, pomieszczeń gospodarczych, a także wymieniono stolarkę okienną.

Galeria zdjęć

szkola

100 - lecie SZKOŁY
Nasza szkoła
Szkoła Podstawowa w Przybynowie
 ul. Szkolna 2, 42-310 Żarki, tel.: 34 3148 063, e-mail: podstawowa5@gazeta.pl