Szkoła Podstawowa
im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

Nauczyciele naszej szkoły

 

mgr Edyta Brodzik - Dyrektor Szkoły

 

Lp. Nauczyciel
Posiadane

kwalifikacje


1. mgr Elżbieta Balwierz nauczyciel przyrody
i edukacji wczesnoszkolnej
oligofrenopedagog
2. mgr Elżbieta Blumberg nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
oligofrenopedagog
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
3. p. Ewelina Błaszczyk nauczyciel języka angielskiego
surdopedagog
oligofrenopedagog
4. mgr Bożena Brenkus nauczyciel chemii
5. mgr Edyta Brodzik nauczyciel języka polskiego
oligofrenopedagog
nauczanie blokowe przedmiotów humanistycznych
zarządzanie w oświacie
6. mgr Barbara Danielska nauczyciel fizyki
7. mgr Katarzyna Deptuła nauczyciel matematyki,  informatyki 
  mgr Katarzyna Dróżdż terapeuta pedagogiczny
8. mgr Ewelina Gawęda nauczyciel języka polskiego,
nauczyciel specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej
9. mgr Zdzisława Kapuściak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 
zajęć technicznych,
informatyki 
10. mgr Justyna Kiser nauczyciel języka niemieckiego
11. mgr Anna Łyszczarz nauczyciel geografii
12. mgr Marzena Nowakowska nauczyciel doradztwa zawodowego, nauczyciel historii
13. mgr Agnieszka Pawera specjalista pedagogiki specjalnej
14. mgr Izabela Piasecka nauczyciel języka polskiego
i wychowania przedszkolnego
logopeda
15. mgr Anna Poll nauczyciel plastyki, religii, edukacji wczesnoszkolnej
oligofrenopedagog
logopeda
pedagogika
społeczno-opiekuńcza
16. mgr Dorota Psonka nauczyciel historii, zajęć wychowania do życia w rodzinie,
wiedzy o społeczeństwie
bibliotekarz
17. mgr Urszula Radosz nauczyciel języka polskiego
i wychowania fizycznego
bibliotekarz
tyflopedagog
oligofrenopedagog
surdopedagog
biblioterapeuta
wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
18. mgr Monika Rzepka nauczyciel wychowania przedszkolnego
19. mgr Magdalena Słabosz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
nauczyciel wychowania przedszkolnego,
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
20. mgr Edyta Ślęzak biologia
21. mgr Iwona Świerdza nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza
22. mgr Marcin Todynek nauczyciel wychowania fizycznego, muzyki, rytmiki
23. mgr Paweł Wnuk pedagog,
nauczyciel wychowania fizycznego


 

 

 

 

 

 

 

 

szkola

100 - lecie SZKOŁY
Nasza szkoła
Szkoła Podstawowa w Przybynowie
 ul. Szkolna 2, 42-310 Żarki, tel.: 34 3148 063, e-mail: podstawowa5@gazeta.pl