Szkoła Podstawowa
im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

Oddział przedszkolny

 

Zgodnie z zarządzeniem,  działalność Oddziału przedszkolnego do dnia 22.05.2020 r. została  zawieszona.

W celu przygotowania prawidłowej (zgodnie z zaleceniami GIS i wytycznymi MEN) organizacji placówki, proszę osoby zainteresowane usługami przedszkola o wypełnienie z czytelnymi podpisami i przesłanie (skanu)
na e-mail: podstawowa5@gazeta.pl

  do dnia 25.05.2020 r. do godz. 8.30 poniższe dokumenty:

1.     Zgłoszenie chęci uczestnictwa Państwa  dziecka  na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

2.     Załącznik nr 1

3.      Załącznik nr 2

 

Proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa jakie będą obowiązywały na terenie placówki w okresie pandemii COVID -19

O ponowne  uruchomieniu Oddziału przedszkolnego  osoby zainteresowane powiadomimy telefonicznie.

Informacja o wznowieniu działalności zostanie zamieszczona na stronie szkoły.

Procedury

Zgłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 jak założyć i zdjąć maseczkę

Załącznik nr 4 dezynfekcja rąk

Załącznik nr 5 jak skutecznie myć ręce

Załącznik nr 6 jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawiczki

 

 Komisja rekrutacyjna do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie na podstawie weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zdecydowała o przyjęciu do Oddziału Przedszkolnego wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie. Prosimy o potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 15 maja 2020r. (druk potwierdzenia woli), które należy przesłać na adres mailowy: podstawowa5@gazeta.pl   WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

 

 
Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe odbywają się w godzinach od 13.00 do 15.00
poniedziałek - koło teatralne
wtorek - koło plastyczne
środa - koło matematyczne
czwartek - koło przyrodnicze
piątek - koło muzyczno - ruchowe

Galerie zdjęć 2018/2019:
* Jasełka

Galerie zdjęć 2017/2018:

* Dzień Babci i Dzień Dziadka
* Jasełka
* Mikołajki
* Wycieczka

* Urodziny jesienne
* Pasowanie Przedszkolaków

Galerie zdjęć 2016/2017:
* Zabawa karnawałowa
* Urodziny zimowe
* Urodziny jesienne
* Pieczonki
Galerie zdjęć 2015/2016:
*
Dzień Babci i Dziadka
* Choinka cz. II
* Choinka cz. I
* Jasełka
* Mikołaj cz. II
* Mikołaj cz. I
* Wycieczka cz. II
* Wycieczka cz. I
* Pieczonki

Galerie zdjęć 2014/2015

* Dzień Babci i Dzień Dziadka
*
Zabawa choinkowa
*
Jasełka
*
Mikołajki
*
Andrzejki

100 - lecie SZKOŁY
Nasza szkoła
Szkoła Podstawowa im. Integracji Europejskiej w Przybynowie
 ul. Szkolna 2, 42-310 Żarki, tel.: 34 3148 063, e-mail: podstawowa5@gazeta.pl