Szkoła Podstawowa
im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

Ogłoszenia

W związku z zawieszeniem strajku przez nauczycieli Dyrektor szkoły informuje, że od dnia 06.05.2019r. placówka
funkcjonuje zgodnie z planem zajęć.
Jednocześnie przypomina, że w dniach 29. - 30.04. oraz 2.05.
nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, zgodnie z ustaleniami w porozumieniu z Radą Rodziców z dnia 18.09.2018r. 
W w/w dniach szkoła zapewnia zajęcia wychowawcze dla dzieci, które nie mają opieki w domu. W tym okresie autobus szkolny nie kursuje.

 

 

Informacja dla rodziców i uczniów klasy VIII


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie informuje, że egzaminy ósmoklasisty odbędą się według zaplanowanych terminów:
15 kwietnia - egzamin z języka polskiego
16 kwietnia - egzamin z matematyki
17 kwietnia - egzamin z języka angielskiego

Prosimy uczniów klasy VIII o przybycie do szkoły na godzinę 8.30.
Odjazd autobusu szkolnego z poszczególnych przystanków wg zwykłego harmonogramu. Po skończonym egzaminie uczniowie dojeżdżający będą mieli zapewniony transport do domu.
Prosimy o przygotowanie na egzaminy: czarnych niezmazywalnych długopisów, legitymacji szkolnej, a na egzamin z matematyki dodatkowo linijki.
Prosimy o punktualne przybycie.
* Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

*
Wyszukiwarka zawodów

* Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

* List Ministra Edukacji Narodowej

* List Ministra Edukacji Narodowej
,,
Świętujmy razem 100-lecie niepodległości
Polski!


* List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

szkola

100 - lecie SZKOŁY
Nasza szkoła
Szkoła Podstawowa w Przybynowie
 ul. Szkolna 2, 42-310 Żarki, tel.: 34 3148 063, e-mail: podstawowa5@gazeta.pl